Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Özgürlüğü

 

Şirket olarak, çalışanlarımızın misilleme, tehdit veya taciz korkusu taşımadan bir sendikaya katılma, katılmama veya sendika oluşturma hakkına saygı duyar.

Yasalarca tanınmış bir sendika tarafından temsil edilmek istenmesi halinde çalışanlarımızın özgürce seçtikleri temsilcileri ile yapıcı bir diyalog kurmayı engellemeyeceğimizi taahhüt ediyoruz.

Şirket bu temsilcilerle iyi niyet çerçevesinde pazarlık yapma taahhüdü verir.