Modernteks Kalite Politikası

Kalite Politikamız

 • Kalite; ulaşılması gereken bir hedeften ziyade Modernteks A.Ş.’nin sürekliliğinin temel sebebi olduğunun tüm çalışanları ve fason atölyelerince benimsenmesi ve uygulanması
 • Değişen müşteri beklentileri ve ekonomik konjonktür çerçevesinde Modernteks A.Ş.’nin tüm müşterilerinin beklentilerini karşılaması ve en ekonomik çözümler üreterek kaliteden ödün vermeden sonuçlar üretmesi
 • Çalışanlarını kalite konusunda sistematik ve planlı şekilde eğiterek kalite konusunda bilinç düzeyini arttırmak ve kaliteli üretimi ödüllendirmek
 • Kalite üzerinde Modernteks Standartları geliştirerek, standartların üzerinde bir kalite sistemi oluşturmak ve dünyanın sayılı üreticilerinden olmak.
 • Kalitenin tüm noktalarda ölçülebilir şekilde ifade edilmesi,
 • Kalitenin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,
 • Birimlerdeki tepki ve işlem zamanlarının kısaltılması,
 • Kalitedeki artışa paralel olarak maliyetlerin düşürülmesi,
 • Hurda ve atık miktarının azaltılması ve israfın önlenmesi,
 • Genel verimlilik düzeyinin arttırılması,
 • Çalışanlara aidiyet duygusunun kazandırılması ve motivasyonların arttırılması,