Dilek, Talep ve Şikâyet Yönetmeliği

Firmamız çalışanları müşteri memnuniyetini, kaliteyi ve verimliliği artırmak, sosyal yönetim sistemini iyileştirmek ve kendi memnuniyetlerini artırmak ve fayda sağlamak için kendileri veya işçi temsilcileri vasıtası ile şikâyet, talep ve dileklerini iletmekte özgürdürler.

Şikâyet ve dileklerini iletmek isteyen çalışanlar taleplerini yemekhane katında bulunan şikâyet ve dilek kutusuna atarak veya seçmiş oldukları işçi temsilcileri ile yönetime iletirler.

Öneri ve şikâyet kutusu her ayın ilk pazartesi günü İnsan Kaynakları Sorumlusu tarafından kontrol edilir. Onaylanan bütün dilek/şikâyetler değerlendirmeye alınır. Şikâyet/dilekler bütün çalışanları ilgilendiriyorsa sonuç ve kararlar duyuru tahtalarına asılır. Eğer kişisel bir dilek/şikâyet söz konusu ise değerlendirme sonucu yönetim tarafından yazılı veya sözlü olarak ilgili kişiye iletilir.

İnsan Kaynakları Sorumlusu tarafından aylık olarak öneri/dilek/şikâyet raporu hazırlanır. Bu rapor İş Sağlığı ve İş güvenliği kurulu toplantısında; İşveren Vekili, İşyeri Güvenlik şefi, Sosyal ve Personel işlerini yürütmekle görevli kişi, Sivil Savunma Uzmanı, İşyerinde görevli ustabaşı ve İşçi temsilcileri tarafından değerlendirilir.