Çevre Yönetmeliği

 

 

Şirketimiz Hazır giyim ve Aksesuar üretimin de Türkiye’nin öncü ve köklü bir kuruluşudur. Çevre politikamız tasarım ve üretim prosesini direkt ya da endirekt etkileyen bütün faaliyetleri ve alt üreticilerimizi de kapsamaktadır.

Biz, çevreyi faydalanılacak değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz.

Temel ilkelerimiz:

 • İlgili çevre mevzuatı gereklerini karşılamak ve hatta aşmak,
 • Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirmek için çalışmak.
 • Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.
 • Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak.
 • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarını da yerine getirmek suretiyle çevreyi etkileyebilecek olumsuz etkileri önlemek.
 • Çalışanlara ve alt üreticilere, çevreyle ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmektir.
 • çevre etkenleriyle ilgili başlıca amaç ve hedeflerimiz:
 • Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek.
 • Ambalaj kullanımını ve atıkları azaltmak, geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve tekrar kullanmak.
 • Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirmek.
 • Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak.
 • Alt üreticilerin faaliyetlerinden kaynaklanan çevre etkenlerini de kontrol altında tutmak.
 • Gelecekte üretilecek yeni ürünler, proses ve faaliyetlerle ilgili çevre etkenlerini kontrol altında tutmak ve etkilerini minimuma indirmektir.
 • Şirketimizde Atık Yağ kontrolü yapılmaktadır. Yağlar Ç.O.B. onaylı firmalara teslim edilerek Biodizel üretimi için destek verilmektedir.
 • Floresan atıklar (Alt üreticilerimiz dahil) Anel doğa ile yaptığımız anlaşma doğrultusunda  depolanarak teslim edilmektedir..
 • Şirketimizde pil atık kutuları oluşturulmuş olup belirli periyotlarda görevlilere teslim edilmektedir
 • Düzenli olarak kimyasal politikamız güncellenmekte ve ilgili çalışanlara eğitim verilmektedir.
 • Modernteks ve çalışmakta olduğu üreticilerin su ve enerji kullanımlarını takip eder ve bu bilgileri yıllık olarak yayınlar. Modernteks ve çalışmakta olduğu üreticilerin 5 yıl içinde su kullanımını 10% ve enerji kullanımını 5% oranlarında azaltmayı hedefler.

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 Elektrik Kullanımı

  Toplam Tüketim Birim MODERN COŞKUN AKYILDIZ
201601 25.736 Kw 18.601 Kw 3.163 Kw 3.973 Kw
201602 25.386 Kw 18.250 Kw 3.163 Kw 3.973 Kw
201603 21.015 Kw 12.663 Kw 4.264 Kw 4.088 Kw
201604 15.702 Kw 13.414 Kw 1.488 Kw 800 Kw
201605 16.930 Kw 11.033 Kw 3.609 Kw 2.288 Kw
201606 16.926 Kw 8.877 Kw 4.652 Kw 3.397 Kw
201607 17.317 Kw 12.804 Kw 2.669 Kw 1.844 Kw
201608 20.613 Kw 16.080 Kw 2.728 Kw 1.805 Kw
201609 18.412 Kw 12.395 Kw 4.042 Kw 1.975 Kw
201610 20.887 Kw 13.744 Kw 4.218 Kw 2.925 Kw
201611 27.668 Kw 19.198 Kw 4.552 Kw 3.918 Kw
201612 35.595 Kw 23.407 Kw 5.613 Kw 6.575 Kw
  262.187 Kw 180.466 Kw 44.161 Kw 37.560 Kw
      68,90% 17,00% 14,10%

 

 

2016 Su Kullanımı
  Toplam Tüketim Birim MODERNTEKS AKYILDIZ COŞKUN MODA
201601 91 46 m³ 24 m³ 21 m³
201602 85 41 m³ 25 m³ 19 m³
201603 94 43 m³ 29 m³ 22 m³
201604 84 39 m³ 26 m³ 19 m³
201605 105 46 m³ 31 m³ 28 m³
201606 91 37 m³ 28 m³ 26 m³
201607 100 38 m³ 33 m³ 29 m³
201608 130 49 m³ 43 m³ 38 m³
201609 108 36 m³ 37 m³ 35 m³
201610 149 53 m³ 49 m³ 47 m³
201611 129 47 m³ 42 m³ 40 m³
201612 123 43 m³ 41 m³ 39 m³
  1.289 518 m³ 408 m³ 363 m³