Ayrımcılık ve Tacizi Önleme Yönetmeliği

 

Şirketimiz Cinsel, Psikolojik Taciz ve Ayrımcılığa karşı Tüm çalışanlarının anayasal haklarına saygılıdır ve bu konuda taviz vermez. Bu gibi kabul görmeyen davranışlar gösteren kişiler Disiplin Kuruluna sevk edilecektir. Savunmaları alındıktan ve işledikleri ihlaller ispatlanırsa iş akitleri derhal fesih edilecektir. Tüm çalışanların aşağıdaki kavramlara karşı farkındalıklarının arttırılması Şirket için büyük önem taşımaktadır.

 

Cinsel Taciz ve Suistimal

TMK ve TCK ile korunan kişilik haklarını ihlal eden, ya da belli bir kişiye yönelik olmamakla birlikte rahatsız edici bir çalışma ortamı yaratan/işyerini düzenini bozan, hapsi gerektirecek suç veya ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı, cinsel nitelikli cinsiyet ya da cinsel tercih temeline dayalı davranışlar olarak tanımlanabilir.

Psikolojik Taciz:(Mobbing)

Sistemli Bir Şekilde, Süreklilik Arz eden bir Sıklıkta Çalışanı Sindirme Maksadı ile Kişinin Özgüvenine Uygulanan Psikolojik ve Hatta Fiziksel Saldırgan Davranışı İfade Etmektedir. Başka Bir İfade ile İşyerinde Bir kişinin veya Birkaç Kişinin, İstenmeyen Kişi Olarak İlan Ettikleri Bir KiŞiyi, Dışlayarak, Sözlü ya da Fiziksel Tacizde Bulunarak Mutlak İtaate Zorlamak, Yıldırmak ve Bezdirmektir

Ayrımcılık

Bir Kişinin Cinsiyeti, Irkı, Ten Rengi, Dini ya da İnancı, Siyasi Görüşü, Cinsel Yönelimi, Yaşı, Engelli Olması ya da Milli, Sosyal ya da Etnik Kökeni Sebebi ile Başkalarından Daha Kötü Muamele Görmesini Beraberinde Getiren, Haksız Muameledir.

Bu konularda endişeleri veya şikâyetleri olan çalışanlar, şikayetlerini dilek/şikayet kutularına bırakabilecekleri gibi. Personel birimi ile de direkt görüşebilirler.